KOBİ’lere Yapılan Destekler

KOBİ’lere Yapılan Destekler

Hibe Kredi Tanımı

Hibe kredi; devletin işletmelere ve yeni işlere atılım yapacak kişilere teşvik amaçlı kredi vermesine anlamına gelir. Hibe krediye iki amaçla başvuru yapılabilir. İlki, var olan işletmemizi büyütmek; diğer unsur ise yeni işletme açmak için hibe kredi alabiliriz.

KOBİ’lere Yapılan Destekler

KOBİ Nedir, Nasıl Olunur ve Çeşitleri

KOBİ kısaca işletme demektir. Türkiye’de 3 çeşit KOBİ vardır.

1 ) Mikro işletme: Çalışan sayısı 10 ‘ dan dan az ve yıllık bilançosu 1.000.000 dan dan az olan işletmelerdir

2 ) Küçük Ölçekli İşletme: Çalışan sayısı 50 ‘den az ve yıllık bilançosu 8.000.000 ‘ dan az olan işletmelerdir.

3 ) Orta Ölçekli İşletmeler: Çalışan sayısı 250 ‘den az ve yıllık bilançosu 40.000.000 ‘ dan dan az olan işletmelerdir.

KOBİ’lere Destekte KOSGEB

KOSGEB; KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmek, girişimci olmalarını artırmak, küresel pazarda söz sahibi olmalarını sağlamak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını en üst seviyeye getirmek için; 20 Nisan 1990’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kurmuş olduğu tüzel kişiliğe sahip olan bir kurumdur.

KOSGEB’in Destek Şartları

Alınacak destekler için, KOBİ’lerin ilk olarak KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları gerekmektedir. Daha sonra KOBİ olduğunuzu ispatlayacak beyanname doldurulup; bu beyannamenin uzmanlarca incelenmesi sonucunda, uygun görülürse KOSGEB’e hibe kredi başvurusu yapabilirler.

 Verilen Diğer Destekler

KOBİ’lere KOSGEB’ in yanında TUBİTAK kurumu da destek ve hibe kredileri sağlamaktadır. Özellikle mikro işletmeler için AR – GE başlangıç destek programı ile KOBİ’lere gerçekleştirecekleri harcamalar için yüzde %75’ e varan oranlarda geri ödemesiz hibe desteği vermektedir.

Tarım Bakanlığı’ da 2006 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Programı adı altında tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere senede bir veya iki kere hibe desteği vermektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fiber Sohbet